บริการร้านอาหารริมน้ำ


สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เขื่อนแก่งกระจาน
หาดเจ้าสำราญแก่งกระจานโอบฟ้ารีสอร์ท

หาดเจ้าสำราญ
เป็นชายหาด สถานที่
ท่องเที่ยว ที่เคยสำคัญ
มาก ตั้งแต่สมัยโบราณ
               อ่านต่อ..

ถ้ำเขาหลวงแก่งกระจาน โอบฟ้า รีสอร์ท

ถ้ำเขาหลวง
เป็นถ้ำที่อยู่บนเขาหลวง
ห่างจากเขาวังประมาณ 2 กิโลเมตร จากเชิงเขา
มีบันไดนำสู่ทางลงถ้ำ
               อ่านต่อ..
          
พระรามราชนิเวศน์แก่งกระจานโอบฟ้ารีสอร์ท
พระรามราชนิเวศน์
อยู่ที่ตำบลบ้านหม้อ
พระบาทสมเด็จพระ-
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระราชประสงค์ให้สร้าง
               อ่านต่อ..
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง) เขื่อนแก่งกระจาน
อุทยาน
ประวัติศาสตร์
พระนครคีรี(เขาวัง)

               อ่านต่อ..
ถ้ำเขาย้อยเพชรบุรีแก่งกระจาน

ถ้ำเขาย้อย
อยู่ทางทิศตะวันออก
ของเขาย้อย
ภายในถ้ำนี้มีพระพุทธรูป
ใหญ่ น้อยหลายปาง
                 อ่านต่อ..

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน แก่งกระจาน
พระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน

ตั้งอยู่ในบริเวณค่าย
พระรามหก ตำบล
ห้วทรายเหนือ
เป็นพระตำหนักที่
                อ่านต่อ..
หาดชะอำเพชรบุรีแก่งกระจาน
หาดชะอำ
เป็นชายหาดที่สวยงาม
และมีชื่อเสียงของ
จังหวัดเพชรบุรี
              อ่านต่อ..
อุทยานแห่งชาติเขื่อนแก่งกระจาน
อุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน

เป็นอุทยานที่มีพื้นที่
กว้างใหญ่ที่สุดของ
ประเทศไทย
              อ่านต่อ..
วัดเขาตะเครา แก่งกระจานจ.เพชรบุรี
วัดเขาตะเครา
วัดนี้เป็นที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อเขาตะเครา
               อ่านต่อ..
วัดเขาบันไดอิฐแก่งกระจาน
วัดเขาบันไดอิฐ
วัดนี้สร้างขึ้นในสมัย
อยุธยา เป็นสำนัก
วิปัสสนากรรมฐาน
               อ่านต่อ..

หุบกระพงเพชรบุรีแก่งกระจาน

หุบกระพง
เป็นแหล่งเรียนรู้
สำหรับประชาชน
ที่สนใจศึกษา
ดูงานโครงการ
              อ่านต่อ..

หาดปึกเตียนเพชรบุรีแก่งกระจาน
หาดปึกเตียน
บริเวณหาดปึกเตียน
เป็นหาดทรายขาว
สะอาด
               อ่านต่อ..
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรแก่งกระจาน
อุทยาน
สิ่งแวดล้อม
นานาชาติสิรินธร
          
  อ่านต่อ..
อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์ เจ้าแม่กวนอิมแก่งกระจาน
อุทยานศาสนา
พระโพธิสัตว์
เจ้าแม่กวนอิม
           อ่านต่อ..
โครงการห้วยผาก (เขื่อนห้วยผาก)  เขื่อนแก่งกระจาน โอบฟ้ารีสอร์ท
โครงการห้วยผาก
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
(เขื่อนห้วยผาก)
              อ่านต่อ..
แก่งกระจานเซอร์กิต บ้านโอบยฟ้ารีสอร์ท
แก่งกระจานเซอร์กิต
สนามแข่งรถ
แห่งใหม่
ของประเทศไทย
               อ่านต่อ..
เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โอบฟ้ารีสอรืท
เขื่อนแก่งกระจาน
มีเกาะเล็กเกาะน้อย
อยู่กลางอ่างเก็บน้ำ
มากมาย
               อ่านต่อ..
เขาพระเนินทุ่ง เขื่อนแก่งกระจาน
เขาพระเนินทุ่ง
เป็นยอดเขาที่สูง
ที่สุดของอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน
               อ่านต่อ..
น้ำตกทอทิพย์ แก่งกระจานเพชรบุรี
น้ำตกทอทิพย์
อยู่ในอุทยานแห่งชาติ
เขื่อนแก่งกระจาน
ต้นกำเนิดของน้ำตก
               อ่านต่อ..
ดูนกดูผีเสื้อบ้านกร่างแก่งกระจานเพชรบุรี
ดูนก-ดูผีเสื้อ
แก่งกระจาน
บ้านกร่างแค้ม ผีเสื้อ
บ้านกร่างแก่งกระจาน
             
อ่านต่อ..
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริแก่งกระจาน
โครงการชั่งหัวมัน
ตามพระราชดำริ

               อ่านต่อ..

หน้าแรก ราคาบ้านพัก รายการอาหาร แผนที่เดินทาง ติดต่อเรา

ข้อมูลท่องเที่ยว จ.เพชรบุรี

หาดเจ้าสำราญแก่งกระจานโอบฟ้ารีสอร์ท

หาดเจ้าสำราญ
เป็นชายหาดที่เคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากตั้งแต่สมัยโบราณ ตามประวัติเล่ากันว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เคยเสด็จมาที่นี่พร้อมด้วยสมเด็จพระเอกาทศรถ ทรงพอพระราชหฤทัยในความงามของหาดแห่งนี้มาก ทรงประทับแรมอยู่หลายวัน จนกระทั่งชาวบ้านเรียกหาดนี้ว่า หาดเจ้าสำราญ

ถ้ำเขาหลวงแก่งกระจาน โอบฟ้า รีสอร์ท

ถ้ำเขาหลวง
อยู่บนเขาหลวง ห่างจากเขาวังประมาณ 2 กิโลเมตร จากเชิงเขามีบันไดคอนกรีตนำสู่
ทางลงถ้ำ มีหินงอกหินย้อยสวยงาม ภายในมีปล่องที่แสงอาทิตย์สามารถส่องเข้ามาภายในถ้ำได้ทำให้สวยงามยิ่งขึ้น ถ้ำเขาหลวงถือเป็นถ้ำใหญ่และสำคัญที่สุดในเมืองเพชร ภายในถ้ำประดิษฐานพระพุทธรูปฉลองพระองค์อันสำคัญยิ่ง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเคยเสด็จประพาสมาและทรงโปรดถ้ำแห่งนี้มาก ทั้งยังทรงบูรณะพระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณภายในถ้ำนี้หลายองค์ด้วยกัน
และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างบันไดหินลงไปในถ้ำ

พระรามราชนิเวศน์แก่งกระจานโอบฟ้ารีสอร์ท
พระรามราชนิเวศน์ หรือ “พระราชวังบ้านปืน”
ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านหม้อ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระราชประสงค์ให้สร้างด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
เพื่อเป็นพระราชนิเวศน์สำหรับประทับแรมในฤดูฝน ทรงโปรดเกล้าฯ
ให้จัดซื้อที่จากราษฎร และให้จอมพลเรือสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
กับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นแม่กองจัดการก่อ
สร้าง สร้างแบบสถาปัตยกรรมยุโรป ออกแบบโดยมิสเตอร์คาล เดอริง ชาวเยอรมัน
เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2452 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2459
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชทานนามว่า พระที่นั่งศรเพ็ชรปราสาท และทรงเปลี่ยนเป็นพระรามราชนิเวศน์
ปี พ.ศ. 2461 ใช้เป็นที่รับรองแขกเมือง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงโปรดเกล้าฯให้ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนผู้กำกับลูกเสือ โรงเรียนฝึกหัดครูเกษตรกรรม
โรงเรียนประชาบาลประจำตำบล

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง) เขื่อนแก่งกระจาน

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)
เป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรี ตั้งอยู่บนยอดเขาใหญ่ 3 ยอด
แต่เดิมชาวบ้านเรียกภูเขานี้ว่า “เขาสมน” พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 4 ทรงพอพระราชหฤทัยที่จะสร้างพระราชวังสำหรับเสด็จ
แปรพระราชฐานขึ้นบนยอดเขาแห่งนี้ จึงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์
(ช่วง บุนนาค)ซึ่งในขณะนั้นเป็นพระสมุหกลาโหมเป็นแม่กองก่อสร้าง จนสำเร็จเรียบร้อยเมื่อปี พ.ศ. 2403ทรงพระราชทานนามว่าพระนครคีรี
แต่ชาวเมืองเพชรเรียกกันติดปากว่าเขาวัง สืบมาจนบัดนี้
พระนครคีรีมีพระที่นั่ง พระตำหนัก วัด และกลุ่มอาคารต่าง ๆ มากมาย
ส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบนิโอคลาสสิคผสมสถาปัตยกรรมจีน ตั้งอยู่บนยอดเขาใหญ่ๆ 3 ยอดด้วยกัน

ถ้ำเขาย้อยเพชรบุรีแก่งกระจาน
ถ้ำเขาย้อย
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาย้อย ภายในถ้ำนี้มีพระพุทธรูปใหญ่น้อยหลายปางประดิษฐาน
อยู่ คล้ายกับถ้ำเขาหลวงและวัดถ้ำเขาบันไดอิฐที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี ตามประวัติเล่าว่าพระพุทธรูปเหล่านี้มีมานานแล้ว ต่อมาพระครูอ่อนวัดท้ายตลาดมาบูรณะใหม
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน แก่งกระจาน
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
ตั้งอยู่ในบริเวณค่ายพระรามหก ตำบลห้วยทรายเหนือ เป็นพระตำหนักที่ประทับริมทะเล
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้รื้อพระตำหนักหาดเจ้าสำราญมาปลูกขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2466 ได้รับขนานนามว่า
“พระราชนิเวศน์แห่งความรักและความหวัง” ลักษณะเป็นพระตำหนักแบบไทยผสมยุโรป
เป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูง สร้างด้วยไม้สักทอง พระตำหนักฝ่ายในอยู่ปีกขวา ทางปีกซ้ายเป็นส่วนของฝ่ายหน้า ประกอบด้วยพระที่นั่งสามองค์เชื่อมต่อถึงกันโดยตลอด
พระที่นั่งสมุทรพิมาน เป็นที่ประทับของพระนางเจ้าอินทรศักดิ์ศจี พระวรชายา
พระที่นั่งพิศาลสาครเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีอาคารข้าราชบริพารฝ่ายหน้าเป็นบริวารหลายหลัง และมีแนวระเบียงยื่นลงสู่ทะเลเป็นที่ลงสรงน้ำ และพระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย
์ เป็นอาคารโถงสองชั้นเปิดโล่งใช้เป็นที่ประชุมในโอกาสต่าง ๆ
หาดชะอำเพชรบุรีแก่งกระจาน
หาดชะอำ
อยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรี 41 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายเข้าชายหาด ระยะทาง 2 กิโลเมตร เป็นชายหาดที่สวยงามและมีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบุรี เดิมชะอำเป็นเพียงตำบลหนึ่งขึ้นอยู่กับอำเภอหนองจอก แต่ภายหลังที่หัวหินมีชื่อเสียง
ที่ดินแถบชายทะเลถูกจับจองหมดเจ้านายชั้นผู้ใหญ่สมัยนั้นจึงพยายามหา
สถานที่พักผ่อนแห่งใหม่ โดยการนำของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
และได้พบว่าหาดชะอำเป็นชายหาดที่สวยงามไม่แพ้หัวหินชะอำจึงเริ่มเป็นที่รู้จัก
ตั้งแต่นั้นมาชะอำได้รับการพัฒนาเจริญเติบโตขึ้น และยกฐานะเป็นอำเภอ
อุทยานแห่งชาติเขื่อนแก่งกระจาน
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายในอุทยานฯ นี้ มีจุดที่น่าสนใจหลายแห่ง ทั้งที่เป็นทะเลสาบกว้างใหญ่ประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร และความสงบในท่ามกลาง ความงดงามของหินผา บริเวณป่าสนเขาธรรมชาติเป็นจุดชมวิวที่สร้างความประทับใจสำหรับคนที่รัก ธรรมชาติมานักต่อนักแล้ว
วัดเขาตะเครา แก่งกระจานจ.เพชรบุรี
วัดเขาตะเครา
ตั้งอยู่ตำบลบางครก จากตัวเมืองเพชรบุรี ข้ามทางรถไฟ
บริเวณใกล้กับสถานีรถไฟเพชรบุรี
ใช้ทางหลวงหมายเลข 3176 ระยะทาง 10 กิโลเมตร จะเห็นซุ้มประตูทางเข้าวัดขนาดใหญ่อยู่ทางซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตรวัดนี้เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเขาตะเครา เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย
สูง 29 นิ้ว หน้าตักกว้าง 21 นิ้ว
วัดเขาบันไดอิฐแก่งกระจาน
วัดเขาบันไดอิฐ
เป็นเขาขนาดย่อมมียอดสูง 121 เมตร วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา เป็นสำนักวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียง สมเด็จพระเจ้าเสือเคยเสด็จมาฝากตัวเป็น
ศิษย์ของวัดนี้ ในอดีตวัดเขาบันไดอิฐมีชื่อเสียงมากทางวิทยาคมในช่วงที่หลวงพ่อแดง
พระเกจิชื่อดังของจังหวัดเพชรบุรีเป็นเจ้าอาวาส ทำให้มีผู้ให้ความเคารพและเดินทางมาสักการะเป็นจำนวนมาก
หุบกระพงเพชรบุรีแก่งกระจาน
หุบกระพง
เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนที่สนใจศึกษาดูงานโครงการ ตามพระราชดำริ เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพ โดยจัดทำเป็นศูนย์นิทรรศการในอาคารคุ้มเกล้า จัดแสดงเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริต่างๆ ภาพถ่ายในอดีต และการจำลองแบบบ้านหลังแรกของเกษตรกรที่ได้อพยพเข้ามาอยู่ที่หุบกระพง
หาดปึกเตียนเพชรบุรีแก่งกระจาน
หาดปึกเตียน
หาดปึกเตียน อยู่ในท้องที่ตำบลปึกเตียน ห่างจากหาดเจ้าสำราญไปทางใต้
ประมาณ 7 กิโลเมตร หรือสามารถเดินทางไปทางถนนเพชรเกษมถึงอำเภอท่ายาง
แล้วเลี้ยวซ้ายตรงสี่แยก คลองชลประทานสาย 2 ไปตามถนนนี้ประมาณ 15 กิโลเมตร บริเวณหาดปึกเตียนเป็นหาดทรายขาว สะอาด เหนือหาดมีลำคลองปึกเตียนไหลผ่าน
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรแก่งกระจาน
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
ตั้งอยู่ภายในบริเวณค่ายพระรามหก ถนนเพชรเกษม ระหว่างชะอำและหัวหิน ทางเข้าทางเดียวกับพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อุทยานแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2548
อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์ เจ้าแม่กวนอิมแก่งกระจาน
อุทยานศาสนา พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม
อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม เป็นที่ประดิษฐานพระแม่กวนอิมไม้แกะสลัก ปางพันเนตรพันกรสูงที่สุดในโลก ประกอบด้วยหุบเขาสี่อริยสงฆ์ แดนพราหมณ์ - ฮินดู แดนห้าแม่ผู้ยิ่งใหญ่ แดนสุขาวดี แดนมหายานและเต๋า แดนพุทธเกษตร ศาลาบรมครู ตำหนักมิตรต่างดาว และลานปฏิบัติธรรม
โครงการห้วยผาก (เขื่อนห้วยผาก)  เขื่อนแก่งกระจาน โอบฟ้ารีสอร์ท
โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนห้วยผาก)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานคำแนะนำให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและ
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยผากโดยเร่งด่วน เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรริมห้วยผากให้สามารถมีน้ำใช้เพื่อการเพาะปลูก
และอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี และช่วยบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน พื้นที่ที่เหมาะสำหรับการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
ห้วยผากอยู่ในเขต บ้านยางชุม หมู่ที่ 6 ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
แก่งกระจานเซอร์กิต บ้านโอบยฟ้ารีสอร์ท
แก่งกระจานเซอร์กิต
"แก่งกระจานเซอร์กิจ" สนามแข่งรถ แห่งใหม่ ของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ แก่งกระจาน
จ.เพชรบุรี พื้นที่เป็นเนินเขา พื้นดินมีสูงต่ำ ไม่เท่ากัน สนามแข่งรถที่ขับแข่งสนุกต้องม
ีการขึ้น-ลงเนิน รวมถึงความพิเศษสุดที่ทำให้สนามแก่งกระจานเซอร์กิต เหนือกว่าที่อื่นๆ
ก็คือ สนามแห่งนี้สามารถมองเห็นได้ทั่วทั้งสนามหรืออย่างน้อยสุด
มากกว่าครึ่งสนามหากอยู่นอกจุดกำหนด ส่งผลให้ผู้ชมดูการแข่งขันสนุกขึ้น
เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โอบฟ้ารีสอรืท
เขื่อนแก่งกระจาน
เป็นเขื่อนดินกั้นแม่น้ำเพชรบุรี สันเขื่อนยาว 760 เมตร กว้าง 8 เมตร สูง 58 เมตร ฐานตอนที่กว้างที่สุด 250 เมตร อ่างเก็บน้ำมีพื้นที่ 46.5 ตารางกิโลเมตร ความจุ 710 ล้านลูกบาศก์เมตร สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2509 เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
เขาพระเนินทุ่ง เขื่อนแก่งกระจาน
เขาพะเนินทุ่ง
เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ
50 กิโลเมตร เป็นภูเขาสูงประมาณ 960เมตร จากระดับน้ำทะเล ปกคลุมด้วยทุ่งหญ้ากว้าง บริเวณโดยรอบเป็นป่าดิบเขา มีสัตว์ป่าชุกชุม มีทิวทัศน์งดงาม จากยอดเขาสามารถเห็นทะเลหมอกได้ในช่วงฤดูฝนต่อฤดูหนาวซึ่งเป็นภาพที่จัดว่างดงาม
ที่สุดแห่งหนึ่งก็ว่าได้
น้ำตกทอทิพย์ แก่งกระจานเพชรบุรี
น้ำตกทอทิพย์
น้ำตกทอทิพย์ อยู่ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ต้นกำเนิดของน้ำตกอยู่ที่เขาพะเนินทุ่ง น้ำตกทอทิพย์ อยู่ห่างจากเขาพะเนินทุ่ง 15 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถยนต์ และเดินทางเท้าเข้าถึงตัวน้ำตกประมาณ 4 กิโลเมตร มีความสูง 9 ชั้น ชั้นที่ 5
เป็นชั้นที่สวยที่สุด แต่ละชั้นสวยงามแปลกตา สภาพโดยรอบเป็นป่าไม้ร่มรื่น ทั้งนี้การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ลึกเข้าไปในผืนป่า ควรขอคำแนะนำและคนนำทางจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก่อน นอกจากนี้ รถยนต์ที่ใช้ต้องมีกำลังเครื่องดีเพราะเส้นทางผ่านหุบเขาลาดชัน
ดูนกดูผีเสื้อบ้านกร่างแก่งกระจานเพชรบุรี
ดูนก-ดูผีเสื้อ
เส้นทางดูนก-ผีเสื้อ เริ่มจากที่กิโลเมตรศูนย์คือ บริเวณด่านตรวจเขาสามยอดถึง
กิโลเมตรที่ 18 จะพบผีเสื้อได้ตามสองข้างทางตามโป่งดิน บริเวณแอ่งน้ำมีผีเสื้อหนอนจำปีจุดแยก ผีเสื้อสะพายฟ้า ผีเสื้อวาวสีต่างฤดู ตามพุ่มไม้มีผีเสื้อกะลาสีธรรมดา ผีเสื้อสีตาลจุดตาห้า ผีเสื้อช่างร่อน ตามกองมูลสัตว์มีผีเสื้อเหลืองหนามธรรมดา ผีเสื้อตาลหนามใหญ่ อาจพบผีเสื้อหางติ่งสะพายเขียวซึ่งเป็นผีเสื้อหายากชนิดหนึ่งและนักท่องเที่ยว
สามารถดูนกได้คือ บริเวณตั้งแต่อ่างเก็บน้ำห้วยสามยอด เลยด่านตรวจมาไม่ไกล
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริแก่งกระจาน
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำร
เป็นโครงการพระราชดำริล่าสุดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระราชดำริให้ปลูกแปลงทดลองมันเทศและ พืชท้องถิ่นของเพชรบุร ี
เช่น มะพร้าว ชมพู่เพชร มะนาว กะเพรา สัปปะรด ข้าวไร่พันธุ์ต่างๆ
ในที่ดินส่วนพระองค์ประมาณ 250 ไร่เศษ อีกทั้งยังทรงให้ปรับปรุงระบบระบายน้ำ
ที่อ่างเก็บน้ำหนองเสือ เพื่อใช้ในโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

 

แพคเก็จสุดคุ้ม

>บริการเรือยางล่องแก่ง<

ต้นน้ำเพชรรีสอร์ท บริการเรือยางล่องแก่ง

ต้นน้ำเพชรรีสอร์ท บริการเรือยางล่องแก่ง2

ต้นน้ำเพชรรีสอร์ท บริการเรือยางล่องแก่ง3

ต้นน้ำเพชรรีสอร์ท บริการเรือยางล่องแก่ง4>> เว็บแนะนำ<<
Sanook.com
Hotmail.com
Gmail.com
Yahoo.com
Tarad.com
Kapook.com
Mthai.com
Dek-D.com
Exteen.com
truelife.com
Teenee.com
Weloveshopping
pantip.comยินดีต้อนรับสู่ ต้นน้ำเพชรรีสอร์ท บ้านพักสไตล์กึ่งคันทรีและรีสอร์ทในแก่งกระจาน ในบรรยากาศส่วนตัวสบายๆ ริมแม่น้ำเพชรบุรี ท่ามกลางธรรมชาติและบรรยากาศที่เงียบสงบเป็นส่วนตัว
           

Copyright © Design by 89workdesign.com